Behandeling

Na een uitgebreid onderzoek waarbij uw klachten worden geïnventariseerd. Wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen en de tijdsduur naar herstel .

Het is van belang dat u de gekozen behandeling begrijpt en waar de behandeling op ingrijpt. ,De keuze van de behandelvorm zal afhangen van uw specifieke klacht en belastbaarheid op dat moment.

Uitleg en inzicht in de klacht zijn evident voor een snel herstel.

Meestal als de klacht het toelaat krijgt u een oefenprogramma mee voor thuis, waarom en wat u oefent moet u bij het uitvoeren van de oefeningen duidelijk zijn.

Soms krijgt u tijdelijk van de praktijk hulpmiddelen mee om de oefeningen thuis mogelijk te maken.

Vooraf aan iedere volgende behandeling wordt er geëvalueerd. Of we op de goede weg zitten en of de behandeling moet worden bijgesteld.

De behandeling is een dynamisch proces.