Site disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Kees Hageman Fysio- en Manuele therapie iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze website beschikbaar is.
Kees Hageman Fysio- en Manuele therapie aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites, die niet door Kees Hageman Fysio- en Manuele therapie wordt onderhouden en waarnaar met koppelingen op deze website wordt verwezen.

Privacy verklaring
De van u ontvangen gegevens via de website, worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Autheursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kees Hageman Fysio- en Manuele therapie.
Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken documentatie, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Sluit venster