Dry Needling is een zeer efficiënte manier om myofasciale pijn te behandelen.

Zeer effectief bij chronische hoofdpijnklachten en nek,schouder,armpijn en lage rugpijn.


Kees Hageman   Fysiotherapie

Opgeleid in Groningen afgestudeerd in 2011 en gecertificeerd door Myofasciale Pijn Seminars in samenwerking met Bethesta hospital in Amerika . Nu na 5 jaar ervaring nog steeds verbaast over de effectiviteit van dry needling!

Website:http://www.myofascialepijn.nl/

 

Myofasciale pijn is de verzameling van klachten en symptomen die voortkomen uit de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Myo betekent spier en fascie is het bindweefsel tussen de spiervezels in en om de spieren heen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van triggerpoints bij mensen met pijnklachten heel groot is: bij 30% tot 93% van alle pijnklachten zijn er triggerpoints te vinden.

Dry Needling wordt uitgevoerd met een acupunctuurnaaldje op basis van westerse denkmodellen met de nadruk op anatomische en neurofysiologische principes waarbij een  niet-holle steriele naald  in huid en spier gestoken wordt. Er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.

De term 'Dry Needling' is het tegenovergestelde van 'Wet Needling'. Hierbij wordt middels een injectie een vloeibaar medicijn ingespoten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij veel aandoeningen het plaatsen van alleen een naald net zo goed werkt als het injecteren van een medicijn.

De geschiedenis van Dry Needling begint concrete vorm aan te nemen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dr. Janet Travell en Dr. David Simons werkten in een kliniek voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van de patiënten bleken pijnklachten te hebben die afkomstig waren van spieren. De moeilijkheid hiervan was dat de pijn vaak ergens anders gevoeld werd dan het in de spier zat. Anders gezegd: bij drukken op de spier ontstond elders een 'pijnpatroon'.

trapezius

Zo'n plek in de spier noemden ze een 'Myofasciaal Triggerpoint'. Het aanprikken met een naald zorgde ervoor dat pijn snel verdween. In de loop der jaren hebben Travell en Simons voor honderden spieren deze 'pijnpatronen' in kaart gebracht en veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het zogenaamde Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS). Hun theorieën zijn begin 80-er jaren verzameld in hun boeken met als titel: 'Myofascial Pain and Dysfunction, The Triggerpoint Manual'. Deze boeken gelden sinds hun verschijning als 'de bijbel' van de Dry Needling. De laatste jaren is veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontstaansmechanismen en de behandelmogelijkheden van het MPS.

Inmiddels is Dry Needling een methode die door veel artsen en fysiotherapeuten wordt gebruikt. Vooral in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië wordt Dry Needling vaak toegepast in combinatie met fysiotherapie, manuele therapie of osteopathie.

MyofascialePijn_88x31

 

Dry Needling heeft vooral waarde in combinatie met andere vormen van fysiotherapie of manuele therapie. Vaak worden pijnsyndromen verklaard vanuit scheefstanden van gewrichten. Correctie hiervan lost niet alle klachten op. De moeilijkheid van Myofasciale Triggerpoints is dat ze vaak buiten het gebied liggen waar de pijn wordt gevoeld. De herkenning en behandeling van het Myofasciale Pijnsyndroom vraagt veel ervaring en expertise.

 dry needling

 

 

Bij Dry Needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt het trigger point aan met de naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt, ook wel 'twitch respons' genoemd. Dit voelt als een (electrisch) schokje. De spier zal zich kort samentrekken en daarna ontspannen, oftewel deactiveren. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling. Dry Needling is dus in wezen géén pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (blauwe plek) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook aanspannen van de net behandelde spieren is dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig ervaren wordt, resulteert het, klinisch gezien vaak, snel in een directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek, die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Dry needling is een efficiënte behandelmethode van myofasciale problematiek: pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren. Triggerpoints zijn drukgevoelige plaatsen. Een patiënt met myofasciale pijn heeft last van stijfheid en vaak acute of zelfs chronische spierpijn. Wanneer de spieren te gespannen zijn, kunnen zich uitstralende pijnlijke en verharde plekken vormen: de triggerpoints. Het aandrukken van een triggerpoint wekt meestal dezelfde pijn op waar de patiënt last van heeft.

Behandelvoordeelden: nek/ hoofdpijn, schouder/armpijn, rsi/tennisarm, lage rugpijn/ bil/beenpijn.

 

 

Myofasciale pijn en triggerpoints

Myofasciale pijn is een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziekten’ aan het licht. Myofasciale pijn word door de meeste artsen niet herkend en dus ook niet als zodanig behandeld. Iemand met myofasciale pijn kan daardoor verstrikt raken in een woud van artsen en behandelaars, zonder van de pijn af te komen.


Wat is myofasciale pijn?                                                                            
Myofasciale pijn is een algemene medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en de spiervliezen ('fascia' genaamd). Het begrip ‘myofasciale pijn’ verwijst naar klachten van het bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit van de klachten kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een martelende pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren.


Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Een speciaal geschoolde therapeut herkent de pijnklachten van de patiënt en kan het betreffende triggerpoint opsporen. Druk op het triggerpoint geeft vaak de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn.triigerpoint

Wat zijn triggerpoints?
Triggerpoints zijn kleine, voelbare verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken. Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten ('contractieknopen'). Aanvoer van voedingsstoffen wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden afgevoerd. De bundel van spiervezels waarin het triggerpoint zich bevindt, wordt samengetrokken en is voelbaar als een strakke band in de spier. De spier raakt verkort en slechter doorbloed. In deze toestand zal gebruik van de spier leiden tot uitputting en pijn: hij raakt verzwakt. Andere spieren zullen de taak van verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ze overbelast en zullen ook triggerpoints gaan ontwikkelen.


triggerpoint palpatie

Verschijnselen die door triggerpoints veroorzaakt kunnen worden zijn:

* myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier; ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden;

* verandering in spierfunctie zoals spierverkortingen (dit veroorzaakt bewegingsbeperkingen en stijfheid in de gewrichten) en krachtsafname;

* vegetatieve symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen;

* coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen 

triggerpoint

Triggerpoints in de nekspieren veroorzaken hoofdpijn

Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is chronische overbelasting van de spier, bijvoorbeeld door een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes. Ook acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging of een ongeval kan triggerpoints veroorzaken. Andere oorzaken kunnen liggen in:

  • houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose;
  • een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur;
  • te hard of verkeerd trainen;
  • Tekorten in bepaalde voedingsstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium, vitamine D, B1 en B12;
  • verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen.

Soms is het voor de patiënt duidelijk wat de oorzaak van de klacht is, maar vaak weet iemand het niet precies: de klachten zijn geleidelijk ontstaan en toegenomen. Meestal ontstaan klachten door meerdere factoren tezamen, bijvoorbeeld: een combinatie van overbelasting van de betreffende spier en daarbij ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, niet goed kunnen slapen, slechte voeding, moeite met ontspannen etc.

 

 

 http://www.praktijknsa.nl/publicaties/mt2008.pdf

Bovenstaande link verwijst naar wetenschappelijke uitleg/verklaring van myofasciale pijn en triggerpoints

http://mejoraterapias.files.wordpress.com/2011/11/studie-door-g-verswijver-i-v-m-triggerpoints.pdf

Bovenstaande link :studie naar effectiviteit triggerpoint behandeling dmv dry needling!

De prijs van onwetendheid Studie door G.Verswijver over de onbekendheid en werkzaamheid van triggerpoint behandeling.