Uw eerste afspraak

U KUNT SNEL TERECHT, OOK ZONDER VERWIJZING

De juiste diagnose is de basis voor een geslaagde behandeling. Tijdens de eerste afspraak neem ik daarom ruim de tijd om uw klachten te onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. U komt zo te weten waar uw klachten vandaan komen en hoe ze te verhelpen zijn. Preventie vind ik erg belangrijk. Daarom kijk ik ook hoe u in de toekomst klachtenvrij blijft.

Behandelvoorstel

De eerste afspraak sluit ik af met een behandelvoorstel. U krijgt een advies over de inhoud en de duur van de behandeling. Ook geef ik een inschatting van het aantal behandelingen. Als het nodig is, behandel ik ook aan huis. Ik geef ook aan als ik denk dat fysiotherapie niet zinvol is. U bepaalt natuurlijk zelf of u instemt met het advies.

Wat meenemen?

Voor de eerste afspraak zijn de volgende zaken belangrijk om bij u te hebben:


  • eventuele verwijzing van uw huisarts of specialist;
  • verzekeringsgegevens;