Manuele therapie

Bij Kees Hageman wordt er niet gemanipuleerd (kraken)!! Via speciefieke bewegingen/oefeningen wordt er bewegingswinst geboekt.

 

Manuele therapie is een verbijzondering binnen de
fysiotherapie wat betekent dat iedere manueel therapeut in basis fysiotherapeut is.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • lage en hoge rugklachten
  • heupklachten
  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek en kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten

 

 

 

Wat kan ik verwachten van een manueel therapeut?

Voordat de behandeling van start kan gaan voert de manueel
therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de cliënt. In aansluiting daarop
vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen
naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat.
Daarnaast wordt gekeken of er andere lichamelijke problemen zijn die mogelijk
verband hebben met de klacht.

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een manueel
therapeutische diagnose met u besproken en zo mogelijk een prognose gemaakt wat
vervolgens tot een behandelplan leidt.

 

Hoe ziet een behandeling eruit?

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van een
gewricht door het toepassen van specifieke mobiliserende bewegingen.

Bij Kees Hageman wordt er niet gemanipuleerd (kraken) .

Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan
de beweeglijkheid van het gewricht worden vergroot. De pijn kan daardoor
afnemen en de beweeglijkheid van het gewricht kan verbeteren.

 

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen
voldoende. Specifieke oefeningen gericht op de gewrichtsmobiliteit zijn daarbij
ook nodig .U voert deze bewegingen zelf uit ,waarbij soms een knappend geluid
kan worden gevoeld. Naast uw gewrichten kan het ook zo zijn dat uw spieren
versterkt of juist ontspannen moeten worden. Mogelijk doet de therapeut dit
samen met u tijdens een behandeling maar in veel gevallen krijgt u ook
oefeningen op die u thuis kunt doen.

 
 
 
Verwijzing en vergoeding

 

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing van een huisarts
of specialist nodig om door een manueel therapeut onderzocht en behandeld te
worden. Indien u wel een verwijzing heeft bent u uiteraard ook welkom. Uw arts
beschikt wellicht over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.
Indien nodig neemt de therapeut in overleg met u contact op met uw arts.

Manuele therapie wordt door de meeste aanvullende
verzekeringen vergoed. Het is echter aan te raden dit van te voren in uw polis
of bij de verzekeraar na te gaan.

 

Kwaliteit van behandelen

Door de uitgebreide opleiding en de jaarlijkse verplichte
na- en bijscholing kunt u verwachten dat de manueel therapeut uw klachten
serieus en ter zake kundig zal beoordelen en behandelen om zodoende samen met u
tot een oplossing van uw klachten te komen.