Specialisaties  Kees Hageman

Meer dan 40 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, 10 jaar als algemeen en psychogeriatrisch verpleegkundige .Vanaf 1982 tot 1991 werkzaam als klinisch fysiotherapeut in het Zeewegziekenhuis te IJmuiden. In 1985 als fysiotherapeut gevestigd te Egmond-Binnen

Specialisaties / Opleidingen /Cursussen

P1030209

 

 

Onderzoek en behandeling nekspieren Anatomisch lab Erasmus Ziekenhuis Rotterdam maart 2017

 

 

 

Masterclass dry needling Kaakpijn en Hoofdpijn Domburg  Juni 2015

 

Behandeling van spierspannings hoofdpijn en kaakpijn.

www.youtube.com/watch?v=QgBwZK89keI

 


Masterclass Hoofdpijn  door R.Castien en W de Hertog      december 2013

 

 Onderzoek/ behandeling en revalidatie van de schouder      2013

Door prof.Dr. Ann Cools

 

 

 

 

Myofasciaal therapeut Triggerpoint Dry Needling   2011
zie uitleg :Dry Needling

Myofasciale Pijn Seminars  Groningen: zie www.myofascialepijn.nl

i.s.m. Myopain Seminars, Bethesda, MD, USA

 

 

Manueel therapie (SOMT) / Orthopedische manueeltherapie(Cyriax)

Doormiddel van specifieke technieken, gewrichten ,met name van de wervelkolom weer optimaal laten functioneren om houding en beweging te herstellen.  

Orthopedische revalidatie

Nabehandeling van b.v. total knee ,total hip,schouderoperaties ,fracturen enz.  

Schouder nek arm specialisatie 2013

Behandeling van  frozen shoulder, rsi,cans, en alle vormen van overbelasting.

http://www.nsastenvers.nl/

 

Medische fitness

Een combinatie van fysiotherapie en mensendieck. Door het toepassen van een gericht fitness of oefenprogramma thuis of in een fitnesscentrum specifiek een klacht of houding beïnvloeden. Wat kan ik er zelf aan doen!!!

Bindweefselmassage

Deze massagevorm berust op het beïnvloeden van de inwendige organen, spieren, gewrichtskapsels en bloedvaten. Weer lekker in je vel zitten! 

Sportrevalidatie /Sportfysiotherapie

Tapen en bandageren

Voorbeeld: Enkeldistorsie.

 

Medical taping / Lymftaping

 

Het toepassingengebied van medical tape mag veelzijdig genoemd worden, Nabehandeling van blessures reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem,maar ook haematomen),houdingcorrecties,behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI,tennis- of golverselleboog).

 


Combinatietherapie( meerdere therapievormen in een behandeling)

Een combinatie van fysiotherapie ,manuele therapie ,mensendieck en medische trainingstherapie. Doelgroep :houding,arbeidshouding ,gewoontehoudinggerelateerde klachten.

 

 

 

Sternaal Deficiëntie syndroom (Brügger)

Gewrichtsstabiliteit
Beschadiging van bot, banden en andere weke delen wordt voorkomen doordat het lichaam rek-, trek-, compressie- en torsiekrachten kan weerstaan en gewichtsstabiliteit kan handhaven. Om blessures dus te voorkomen moeten gewrichtsdelen t.o.v. elkaar gecentreerd blijven. Bijvoorbeeld de kop van de schouder moet centraal in kom draaien. Om gewrichtstabiliteit te bevorderen of te verbeteren is training van het spiersysteem noodzakelijk. Training van de spieren die de gewrichtstabiliteit handhaven bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. In deze functie werken spieren samen in ketens om functionele activiteiten uit te voeren.

Spierdysbalans.
Het spiersysteem reageert op trauma, herhaalde overbelasting, pathalogie of pijn. Spieren kunnen dan worden gestimuleerd of zij kunnen worden geremd. Individuele spieren werken met andere spieren samen in spiergroepen door het hele lichaam. Wanneer een spierfunctie van één spier is gewijzigd (gestimuleerd, geremd) kan de totale keten aangedaan zijn. Spierdysbalans is meestal het gevolg. Deze dysbalans uit zich volgens een bepaald patroon.

  • Spieren die gerelateerd aan de foetus houding, statische werkhouding of de astenische houding worden gestimuleerd, raken overactief of zelfs verkort. (dalende deel monnikskapspier, suboccipitale spieren, lange rugspier, liesspier en hamstrings).
  • Spieren gerelateerd aan de ontwikkeling van de rechtop houding of gewichtsstabiliteit worden geremd en worden zelfs zwak. (stijgende deeel monnikskapspier, diepe halsspieren, diepe dwarse buikspier en bilspieren).

 

Sternaal Deficiðntie syndroom
Pr. Alois Brügger (1920-2001) een Zwitsers neuroloog beschijft de dysbalans in de typische ingezakte houding via het tandradfenomeen. Hij toont hoe door verkorting van de afstand tussen borstbeen en symphyse in de gewrichten "verlopen", de centrering van gewrichtsdelen verloren gaat en de gewrichten een aanhoudende belasting in de eindstand ondergaan. De gevolgen van deze houding ziet u in de tabel.

Brügger's oplossing voor de ingezakte houding

Brügger meende dat menige aandoening van de moderne arbeider ontstaan als gevolg van een slechte houding. De ingezakte voorovergebogen houding kan, zoals onderstaande tabel laat zien, veel klachten veroorzaken. Brügger beschreef een aantal oefeningen om de door de ingezakte zithouding geremde, verzwakte spieren te versterken en gelijktijdig de door deze houding gefaciliteerde, verkorte spieren te rekken.

Het Brügger-concept.
Uitgangspunt is dat het menselijk organisme is gemaakt voor beweging in een uitgestrekte "rechtop" houding. Tegen de zwaartekracht moet u zich oprichten cq. uitstrekken. Het vermogen om zich uit te strekken wordt door verschillende stroringsfactoren zoals kleding, meubilair, klimatologische en sociale omstandigheden, maar ook orgaanziekten, blessures en psychische belasting beïnvloed. Het Brügger-concept is een holistische benadering gericht op herstel van gewrichtsstabiliteit, spierbalans en verbetering van de sturing en de controle van het houdings- en bewegingsapparaat.

 

Het Brügger-concept is geschikt voor vele pijntoestanden die door een verkeerde of een overbelasting zijn ontstaan. In het Brügger-concept wordt uw functieprobleem geanalyseerd en behandeld. Doel van de therapie is uw pijn en de storingsfactoren in uw geval te verminderen zodat u weer in staat bent om de "rechtop houding" te bereiken. U krijgt zelf de controle over uw lichaam terug doordat u de juiste houdings- en bewegingspatronen leert en traint. Hierdoor gaat u makkelijker en beter bewegen. U kunt meer en onderneemt meer. Met als resultaat dat u zelf een terugval voorkomt. Het voorkomen van klachten aan uw houdings- en bewegingsapparaat levert u een aanzienlijke (gezondgeheid)winst.

 

 

 

 

 

Gevolgen van het sternaal deficiëntie syndroom

Gevolgen voor de stand en de mobiliteit

Tempero-
Mandibulair.

Hoog Cervicaal

Mid Cervicaal./ CTO

Schoudergordel
Schouder

Mandibulae 
posterior

-Extensie AA-complex
-Hypomobiliteit

-Hyperlordose
-Hypermobiliteit ( veelal C4/C5) 
-Elevatie beperking schouders

-Altered force couple
-Scapulae alatae
-Endorotatie schouder

Gevolgen voor de musculatuur

Tempero-
Mandibulair.

Hoog Cervicaal

Mid Cervicaal.

Schoudergordel
Schouder

-Verkorting : 
Hyoid spieren.
-Hypertonie :
m. masseter
m. temporalis

-Verkorting en Hypertonie van de suboccipitale musc.

-Zwakte van de lange nekspieren en paravertebrale musc. ( instabiliteit)

-Verkorting levator scapulae,trapezius p. desc., sternocleidomastoideus, scalenii, pectoralii en subscapularis
-Verzwakking trapezius p.transv./asc.,rhomboideii en serratus anterior

Gevolgen : klachten lokaal

Tempero-
Mandibulair.

Hoog Cervicaal

Mid Cervicaal.

Schoudergordel
Schouder

-Behoud infantiel slikpatroon

-Drukpijn occiputrand
-Neuralgie n. occipitalis major et minor
-Spierspannings hoofdpijn
-Verandering tonische nekreflex 
-Pijn in C1 en/of C2 dermatoom

-Pseudoradiculaire klachten
-Duizelig bij snelle rotatie en extensie 
-Pijn in C4 en/of C5 dermatoom

-Impingement
-Kissing coracoid (Stenvers/Overbeek)
-Insertie tendinopathie rotator cuff
-Change of motion S.C. en A.C.
-Pijn in C4 en/of C5 dermatoom

 

Referenties:
Brügger A: Lehrbuch der funktionellen Störungen des Bewegungssystems. Zollikon/Benglen, Brügger-Verlag 2000.
Liebenson CS. Advice for the clinician and patient: Mid-thoracic dysfunction (Part One): Overviw and Assessment. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 5;2: 2001.
Liebenson C. Self-help advice - Brugger relief position. J Bodywork and Movement Therapies 1999;3.
Richardson CA, Jull GA. Muscle control - pain control. What exercises would you prescribe? Man Ther 1995;1(1):2-10.